Hittan

Kategória: info Megjelent: 2022. április 12. kedd Írta: admin

Tisztelt Szülők!

 

A 2022/2023. tanévben iskolát kezdő, 1. évfolyamos kisdiákok szüleinek, valamint a már iskolába járó felsőbb évfolyamos tanulók szüleinek nyilatkozniuk kell, hogy gyermekük hit- és erkölcstan vagy etika oktatásban részesüljön az iskola keretei között. 

A 22/2013 (III.22.) EMMI rendelet értelmében erről az iskoláknak tájékoztatniuk kell a szülői közösséget. Ehhez nyújtunk segítséget az alábbi tájékoztató anyagokkal.

 

Az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek listáját az alább megtalálható 2. sz. melléklet tartalmazza.

 

Iskolánkban az alábbi egyházi jogi személyek vállalják a 2022/2023. tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését az előző évekhez hasonlóan:

Magyar Katolikus Egyház, Magyarországi Református Egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház, HIT Gyülekezete, Buddhista vallási közösség

 

Ehhez az alábbi tájékoztató anyagokat tudják megtekinteni, mely megkönnyítheti döntésüket.

Amennyiben nem egyházi felekezetet választ gyermekének, úgy a tanuló etika oktatásban részesül.

 

Egyházak tájékoztató felületeinek elérhetősége:

Katolikus hitoktatás:https://www.youtube.com/watch?v=tOubkG0-ddI&ab_channel=Fel%C3%BCgyel%C5%91s%C3%A9gBp-iRkHitoktat%C3%A1si

 

Református hitoktatás: https://reformatus.hu/hittan/gyik.html

 

Evangélikus hitoktatás: https://youtu.be/gEhcjHVV0Qw

 

Buddhista hitoktatás: https://www.tkbe.hu/elkotelezett_buddhizmus/hittan-es-erkolcstan-oktatas

 

A Hit Gyülekezete hitoktatás:  www.hiteserkolcstan.hu

 

2. sz. melléklet

Nyilatkozat

 

Találatok: 1095