Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Üdvözöljük honlapunkon!

Iskolánkról

Kategória: site Megjelent: 2014. január 01. szerda Írta: Timea

 

Iskolánk 1967-ben Siófok második belvárosi iskolájaként kezdte meg működését. 2011. július

2-tól a SIOK Széchenyi István Általános Iskola és a SIOK Somogyi József Általános Iskola

összevonásából SIOK Széchenyi István Általános Iskola lett.

2013. szeptember 1. óta nevünk:  Siófoki Széchenyi István Általános Iskola

Jelenleg az intézményben három telephelyen folyik a nevelés-oktatás, a Kele utcában egy, a Kiliti városrészben két telephely működik. A szakos ellátottság 100 %-os; alkalmazotti körünk képzettsége sokirányú. Munkatársi gárdánk stabil, a fluktuáció minimális.

Az életszínvonal megőrzése a szülőkre egyre nagyobb terhet ró, amit az iskolával

kapcsolatban megfogalmazott elvárások növelésével próbálnak kompenzálni. Kiemelt

nevelési-oktatási céljaink: a kreatív, sokoldalú önmegvalósításra képes emberré nevelés;

rugalmas ismeretszerzés; szilárd, továbbépíthető alapismeretek ; emelt óraszámú és szintű 

nyelvoktatás.

A kompetencia alapú oktatás elterjesztésével törekszik az iskola az alapkészségek és

képességek (szövegértés, szövegalkotás, matematika – logika), továbbá a kulcskompetenciák

folyamatos fejlesztésére, mely segíti tanulókat az egész életen át történő tanulás alapjainak

megszerzésében, ill. a későbbi munkaerő piacra való belépés zökkenőmentes

megvalósításában.

 

Az iskola életét színesebbé tevő, a személyiség kiteljesedését segítő, közösségformáló

rendezvények sora vált hagyománnyá az elmúlt évtizedek alatt. Kiemelt területei iskolai

munkánknak az egészségnevelés, egészséges életmódra nevelés, az idegen nyelvi képzés, a

számítástechnika tanítása. Minden feltétel adott a testi nevelés számára, a tanulók

mozgásigényének kielégítését a tornaterem, tornacsarnok biztosítja. A számítógéptermek jól

felszereltek, a korszerű követelményeknek megfelelnek. Idegen nyelv hatékonyabb

elsajátítását csoportbontás segíti iskolarészeinkben.

Színes könyvtári állomány a tanulók és nevelők számára folyamatosan rendelkezésre áll.

Rendszeres és folyamatos kapcsolatot tart az iskola a város és környékének oktatási, kulturális és

sport intézményeivel.

A 2013. szeptember 1-je óta intézményünk a Siófoki Széchenyi István Általános Iskola is a

Siófoki tankerülethez tartozik.

Találatok: 7006